W ostatnim turnieju mogliśmy się zaprezentować w nowych pięknych strojach ufundowanych przez firmy :MOTOKLINIKA I EMD . Wspieramy też szczytną akcję : ZOSTAŃ DAWCĄ SZPILKU

zd

zdj

zdje

PARTNER

SPONSORZY TECHNICZNI
TABELE WYNIKÓW