Zarząd Klubu Sportowego „WŁÓKNIARZ” informuje, o konieczności uiszczania składek członkowskich naszym klubie. Z dniem 01.09.2016 wprowadza się następującą wysokość składek członkowskich na sezon rozgrywkowy 2016/2017 (do 30 czerwca 2017):

  • Za jedno dziecko uczęszczające na zajęcia – 90 zł

(uczeń/uczennica klasy sportowej w PG 16 – 60 zł)

  • Za dwójkę dzieci uczęszczających na zajęcia – 150 zł

( jeżeli jedno z nich jest uczniem/uczennicą klasy sportowej w PG 16 – 130 zł)

  • Za trójkę dzieci uczęszczających na zajęcia – 200 zł

( jeżeli jedno z nich jest uczniem/uczennicą klasy sportowej PG 16 – 180 zł)

 

Wysokość składek jest zryczałtowana oraz jednakowa dla wszystkich grup szkoleniowych.

Składki należy opłacać do dnia 15-tego każdego miesiąca w Biurze  Klubu Sportowego „WŁÓKNIARZ” lub na konto:

79 1440 1387 0000 0000 1655 0221

KLUB  SPORTOWY  WŁÓKNIARZ  BIAŁYSTOK

Sokólska 1

15-865 Białystok

W tytule przelewu należy umieścić:

Imię Nazwisko (dziecka)

Rok urodzenia

Nazwisko Trenera (prowadzącego dana grupę szkoleniowa)

 

Zarząd KS „Włókniarz”

PARTNER

SPONSORZY TECHNICZNI
TABELE WYNIKÓW